Boreal nameštaj i enterijeri

Hrast

Hrast

Hrast (Quercus) je rod listopadnog drveća iz porodice bukava (Fagaceae). Od deset  podvrsta koji nastanjuju Srbiju najatraktivniji za izradu nameštaja su Lužnjak (Quercus Robur) i Kitnjak (Quercus Petreus). Spada u tvrde i žilave vrste drveta sa širokom primenom kako u građevinarstvu tako i izradi nameštaju i furnira. Najkvalitetnija burad za vina se prave od njega. Kod proizvodnje nameštaja suši se na 8 do 10% vlažnosti, zatim se prilagođava prostoru u kom stoji. Vrlo je trajno drvo. U unutrašnjem uređenju može da traje više stotina godina. Hrastovina se sastoji od manje vredne belike (spoljnjeg svetlijeg prstena trupca) i vredne srčevine (ostalog tamnijeg dela trupca). U proizvodnji nameštaja osim ako se drugačije ne traži, belika koja nije trula se koristi sa naličja ploča kao i elemenata koji nisu vidni. U zavisnosti od ukusa kupca elementi mogu biti čisti i sa “greškama” drveta odnosno čvorovima ili raznim nepravilnostima prilikom rasta drveta.

Neki od naših proizvoda u odabranom materijalu